Kredyt Hipoteczny

Sprawdź jakie to proste

0% prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego (RRSO 4,60%)

O kredycie

Marzysz o własnym domu? Nie czekaj! Teraz z Kredytem Hipotecznym w Banku Millennium Twój własny dom jest bliżej, niż myślisz.

Kredyt Hipoteczny Banku Millennium to:

 • 0% prowizji za udzielenie kredytu (RRSO 4.60%)
 • 0% prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu (RRSO 4.60%)
 • marże niższe o 0,5% dla aktywnych Klientów - wystarczy, że przez cały okres kredytowania posiadasz w banku konto osobiste, na które co miesiąc wpływa wynagrodzenie lub dochód netto oraz aktywnie korzystasz z karty debetowej do konta (wykonując transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 500 PLN miesięcznie)
 • finansowanie do 90% wartości nieruchomości
 • przejrzyste procedury

Ponadto Bank Millennium oferuje:

 • możliwość uzyskania Wstępnej Oceny Kredytowej bez ponoszenia opłaty za wycenę nieruchomości
 • akceptację wielu różnych źródeł dochodu

Mieszkanie dla Młodych

Kredyt w programie „Mieszkanie dla Młodych” to:

 • 0% prowizji za udzielenie kredytu (RRSO 4.60%)
 • 0% prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu (RRSO 4.60%)
 • dofinansowanie wkładu własnego - nawet do 30% ceny nieruchomości*
 • marże niższe o 0,5% dla aktywnych Klientów - wystarczy, że przez cały okres kredytowania posiadasz w banku konto osobiste, na które co miesiąc wpływa wynagrodzenie lub dochód netto oraz aktywnie korzystasz z karty debetowej do konta (wykonując transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 500 PLN miesięcznie)
 • finansowanie do 90% wartości nieruchomości**

Dodatkowo oferujemy:

 • akceptację wielu różnych źródeł dochodu,
 • wygodę w obsłudze kredytu m.in. możliwość realizacji wielu zleceń związanych z obsługą kredytu za pośrednictwem serwisu internetowego Millenet,
 • łatwy kontakt z Bankiem poprzez oddziały, serwis internetowy jak również specjalną infolinię

* Wielkość dofinansowania ustalana jest zgodnie z Ustawą z dnia 27.09.2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013 r., poz. 1304 z późniejszymi zmianami).

** Bank może udzielić kredytu bez zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia ryzyka wysokiego LTV do maksymalnej wysokości odpowiadającej 80% wartości nieruchomości proponowanej jako przedmiot zabezpieczenia kredytu (wskaźnik LTV na poziomie nie większym niż 80%). Większa kwota kredytu możliwa jest do uzyskania wyłącznie przy zastosowaniu ww. ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że nie może ona jednak przekroczyć 90% wartości nieruchomości.

Opłaty, prowizje i oprocentowanie określone są w Cenniku Kredyt Hipoteczny/Pożyczka Hipoteczna. Szczegóły dotyczące zasad i warunków udzielania kredytów/pożyczek są zawarte w Regulaminie kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości hipotecznej w Banku Millennium S.A. Regulamin oraz Cennik dostępne są w oddziałach Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem Kredytu/Pożyczki; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jej udzielenia.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,60% i została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,73 % (według stanu na dzień 28.04.2017r.). Całkowita kwota kredytu hipotecznego (bez kredytowanych kosztów) wynosi 230 000 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 381 662,69 zł, oprocentowanie zmienne 4,03%, całkowity koszt kredytu hipotecznego 151 662,69 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 135 350,98 zł, prowizja za podwyższone ryzyko do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej za 6 miesięcy 1 152 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 6 300 zł, ubezpieczenie na życie wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 8 060,71 zł, opłata za wycenę nieruchomości 480 zł, PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki łącznie 319 zł), okres kredytowania 25 lat, rata kredytu 1 217,84 zł, liczba rat 300. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.05.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu, że: kredyt zabezpieczony będzie hipoteką na nowo nabywanej nieruchomości, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 285 000 zł, marża kredytu wynosi 2,30% z uwagi na posiadanie przez Klienta Konta 360°, pod warunkiem comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto na to konto i posiadania karty debetowej do tego konta oraz wykonywania za pomocą tej karty transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500 zł miesięcznie, które to konto wówczas prowadzone jest przez Bank bezpłatnie.

W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego.

Klient ma możliwości przedstawienia ubezpieczenia nieruchomości lub na życie – spoza oferty za pośrednictwem banku - z ubezpieczycielem znajdującym się na liście publikowanej przez KNF. Udzielenie kredytu z LTV (stosunek całkowitej kwoty kredytu hipotecznego do wartości nieruchomości, będącej przedmiotem zabezpieczenia) w wysokości powyżej 80%, ale nie więcej niż 90%, możliwe jest wyłącznie przy dodatkowym zabezpieczeniu w postaci ubezpieczenia ryzyka wysokiego LTV.

Jak otrzymać

Przez internet
Jeżeli jeszcze nie jesteś naszym klientem